top of page

Multipraktijk 't Ketje

Samen-werken betekent voor ons multidisciplinair werken. Dit betekent dat verschillende mensen, elk vanuit hun eigen discipline, kennis en verantwoordelijkheid een team vormen om u en uw gezin te ondersteunen. Dankzij de multidisciplinaire samenstelling hebben we de expertise in huis om een uitgebreid diagnostisch en begeleidingsaanbod voorop te stellen. Multidisciplinair werken zorgt ervoor dat alle aspecten van de ontwikkeling kunnen geïntegreerd worden in een totaalbeeld. Regelmatige intervisie, teamoverleg en permanente bijscholing zijn de peilers om een goede afstemming te kunnen maken tussen wat uw kind of gezin nodig heeft en ons aanbod.

Kinderen leggen tijdens hun ontwikkeling een hele weg af. Ouders dienen kinderen te steunen bij de verschillende ontwikkelingstaken en niet alle jongeren ontplooien zich even vlot. Soms wordt de ontwikkeling bemoeilijkt of stagneert ze. Bij het stimuleren en ondersteunen van het ontwikkelingsproces houden we rekening met lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale factoren.

Mensen en hun problemen zijn vaak complex en vereisen een aangepaste benaderingswijze. Daarom geloven we in een aanbod op vraag en maat van het kind en zijn of haar omgeving. Samen proberen we op zoek te gaan naar wat hier en nu nodig is. Hierbij kijken we vooral naar de sterktes en de ontwikkeling van de mogelijkheden binnen een persoon. In deze zoektocht trachten we het probleem te plaatsen binnen een ruimere en bredere context en dus niet enkel binnen het individu.

We werken open en dynamisch, denken binnen een multiculturele setting en willen u steeds met een open en onbevooroordeelde instelling ontvangen. We trachten geen pasklare oplossingen te formuleren maar samen met u op weg te gaan om uw gezin zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de eigen overtuiging.

 

Voor ons bent u zelf de expert. Bij elke hulpvraag trachten we met u en uw gezin op zoek te gaan naar de aanpak die best past. Onze rol hierin is het bieden van ondersteuning en begeleiding.

Bij het omgaan met informatie is discretie uitermate belangrijk om de vertrouwensrelatie en integriteit te garanderen. We dragen dit hoog in het vaandel.

Wilt u weten hoe we te werk gaan als u hulp zoekt voor uzelf, een lid van je familie of een kennis? Of zoekt u informatie over de verschillende disciplines en behandelingen?

Lees dan verder onder de verschillende disciplines.

bottom of page