top of page

Testing

Kinderen en gezinnen kunnen bij ons terecht voor volgende onderzoeken:

  •  IQ (WISC-V-NL: vanaf 6 jaar)

  • aandachts- en concentratieonderzoek (Bourdon, Tea-Ch, 15 Woorden Rey, Complexe Figuur, Trial Making Test)

  • gedragsinventarisatie en -onderzoek (CBCL, observatie)

  • indicatie onderzoek voor autisme (AUTI-R, ADOS, SCQ, VISK)

  • gezinsonderzoek (Familie Relatie Test, Gezins Dimensie Schaal, Schaal Ouderlijk Gezag, familieopstellingen)

  • belevingsonderzoek (kindtekeningen, CAT)

Zowel in het kader van een begeleiding als bij vermoeden van een bepaalde stoornis of problematiek kan handelingsgericht diagnostisch onderzoek plaatsvinden. We trachten steeds een antwoord te bieden op de vraag welk zorgaanbod het beste bij het kind past. Dit doen we door zowel naar de sterke punten als de werkpunten van het kind te kijken. In plaats van ons de vraag te stellen: Wat heeft dit kind? Herformuleren we de vraag naar: Wat heeft dit kind nodig?

Bij vermoedens van bepaalde stoornissen (vb. ADHD, autisme, ... ) kunnen wij de nodige onderzoeken en verslagen voorzien om daarna gericht door te verwijzen naar een kinderpsychiater voor diagnosestelling. De diagnoses dyslexie en dyscalculie stellen we zelf vast.

 

In het kader van terugbetaling van logopedische ondersteuning bieden we een aangepast IQ-onderzoek aan.

bottom of page