top of page

Psychomotoriek

Gedurende psychomotorische begeleiding worden kinderen en hun ouders begeleid en ondersteund in het aanleren van verschillende bewegingsvaardigheden (‘motoriek’). Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan de ‘psyche’, m.a.w. de geest (zelfvertrouwen, zelfkennis, concentratie, plannen, inhibitie,…). Als kinesitherapeuten vinden wij het belangrijk te werken op functionele vaardigheden. Deze situeren zich op de volgende domeinen:

  • fijne motoriek (knippen, plakken, scheuren, veters strikken, knopen openen/sluiten,…) 

  • grafo- en schrijfmotoriek (tekenen, schrijven, …) 

  • grove motoriek (springen, gooien, vangen, evenwichtsoefeningen, coördinatie,…) 

  • visueel-ruimtelijke vaardigheden (ruimtebegrippen, een plan volgen, een kaart lezen,…) 

  • visuomotoriek (puzzelen, spiegelen, blokkenconstructies,…) 

  • eigen lichaamsschema (lichaamsplan, -idee en -besef) 

  • planning en organisatie 

  • werkhouding 

bottom of page