Psychomotoriek

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie wordt via motoriek verandering gebracht in het psychisch functioneren van een kind. Deze therapie heeft tot doel de basisvaardigheden van het kind te ontwikkelen of te stimuleren. Deze basisvaardigheden zijn o.a.:

 • Grove motoriek (kruipen, lopen, springen, evenwicht, coördinatie, oog-handcoördinatie,...)

 • Fijne motoriek: het soepel kunnen gebruiken van de handen tijdens activiteiten zoals scheuren, knippen, schrijven, knopen dicht doen, veters knopen, rijgen,...

 • Lateralisatie: de ontwikkeling van de linker- en rechterhersenhelft om samen of apart te werken

 • Visuele waarneming: aanleren van ruimtelijke begrippen en richtingen. Leren vormen herkennen.

 • Ruimtelijk inzicht en visuomotoriek: aan de hand van puzzelen en nabouwen, leert het kind hoe voorwerpen en deeltjes ten opzichte van elkaar staan. Er wordt aandacht geschonken aan het gelijktijdig zien, denken en doen.

 • Lichaamsbesef: bewust worden en kennen van je lichaamsdelen, van houdingen en bewegingen. Dit is nodig om correct te kunnen bewegen (grove motoriek).
   

Psychomotorische therapie is voor kinderen van de leeftijd van 2;06 jaar tot 12 jaar. Tot deze doelgroep behoren onder andere kinderen:

 • die nog niet schoolrijp zijn

 • met leer – of ontwikkelingsproblemen (ADHD, autisme, DCD)

 • met motorische problemen (fijn-motorische problemen, schrijfmotorische problemen,...)

 • met weinig lichaamsbesef, onvoldoende ruimtelijk inzicht of onvoldoende visuele waarneming. Deze vaardigheden zijn o.a. nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen cijfers en letters bij het lezen en rekenen.

 • met lateralisatieproblemen (te snel éénhandig, moeilijkheden met links en rechts,...)

Psychomotorische testing

Wanneer je kind nood heeft aan psychomotorische therapie is het noodzakelijk dat je kind psychomotorisch getest wordt om te weten van waar de psychomotorische achterstand komt en om gebruik te maken van een terugbetaling bij de mutualiteit voor de sessies.
De testing kan door een extern centrum gedaan worden of bij ons in de praktijk. Wanneer de testing elders gedaan is, gelieve het verslag bij de intake mee te brengen.

 

Wanneer de testing bij ons in de praktijk afgenomen wordt, moet u rekening houden met minimum 1 uur testing. Nadien heeft de therapeut twee weken nodig om de testresultaten te analyseren en er een verslag van te maken. De therapeut neemt nadien terug contact op met jullie om het verslag uitgebreid te bespreken. Indien het nodig is om de therapie te starten, wordt de aanvraag bij de mutualiteit gedaan. Bij een akkoord van de mutualiteit kan de therapie opgestart worden.