top of page

Psychotherapie

Als ouder vind je het belangrijk dat je kind zich goed voelt. Soms gebeurt het dat je kind zich niet helemaal gelukkig voelt, iets heeft meegemaakt of met bepaalde problemen of negatieve gevoelens blijft zitten. Bij signalen zoals onder andere moeilijkheden op school of in de sociale context, angst, faalangst, gepest worden, agressie, hyperactief gedrag, problemen binnen het gezin, conflicten, perfectionisme, verwerkingsproblemen, autisme(spectrum), lichamelijke problemen, emotieregulatieproblemen of hechtingsproblemen kan het aangewezen zijn om een kindertherapeut te consulteren. Therapie kan je kind en jullie gezin helpen om het welbevinden verder op te krikken.

 

Je kind kan, in vertrouwen, op zijn manier vertellen wat er in hem omgaat en de gevoelens verwerken zodat de sociale relaties en een gezond zelfvertrouwen terug hersteld en opgebouwd kunnen worden.

Individuele therapie is een vorm van psychotherapie waarbij op een doelgerichte manier je eigen gevoelens, gedachten en context worden verkend. Onder begeleiding zoek je naar mogelijkheden om met je zorgen om te gaan. Binnen de individuele therapie staan we stil bij je probleem en helpen we je om (terug) meer vat op het leven te ervaren. We verkennen ook de onderliggende gedachten, gevoelens, gedragingen en motieven die het probleem veroorzaken of in stand houden.

Bij gezinstherapie wordt het hele gezin of bepaalde subgroepen van een gezin of familie samen

begeleid. Hier zoeken we onder begeleiding samen naar de onderliggende gevoelens, gedragingen en patronen en helpen we elkaar om een positief verhaal te schrijven.

Tijdens de therapie wordt onder andere gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, gezinsopstellingen, rollenspelen, tekeningen, speltherapie en andere creatieve werkvormen. We trachten de werkvorm zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw verwachtingen en leefwereld. De ondersteuning kan helpen om de klachten anders te bekijken, moeilijke keuzes te maken, om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties, om bepaalde veranderingen te kunnen verwerken of om meer grip te krijgen op je leven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we u bijstaan om patronen te leren herkennen en je eigen krachten te benutten om deze te aanvaarden of te doorbreken. 

In de therapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen.  Het is de bedoeling dat je door de begeleiding geholpen wordt om je eigen oplossingen te vinden. Het doel van de therapie bestaat eruit meer inzicht in jezelf, je omgeving en patronen te verwerven om zo anders in contact te komen met jezelf in jouw omgeving met je kwaliteiten en doelstellingen. Je leert gaandeweg je problemen te verwerken en / of er beter mee om te gaan.

Na de verkennende intakefase wordt, samen met het gezin, een behandelplan opgesteld waarin we kijken hoe u het probleem kan aanpakken. Hierna start de therapie. Respect, vertrouwen en aanvaarding staan centraal in onze filosofie.

De ouders en de context zijn essentiëel voor de ontwikkeling van kinderen en worden ook binnen individuele therapie sterk betrokken.

bottom of page