top of page

Stem en articulatie

Ook kinderen met stemproblemen kunnen bij ons terecht na doorverwijzing door een NKO-arts. Stemproblemen kunnen ontstaan ten gevolge van verkeerd stemgebruik (overmatig roepen, krijsen, fluisteren, stemmetjes nabootsen)​. Een NKO-arts kan via een onderzoek nagaan of er al dan niet afwijkingen zijn aan de stemplooien. 

Tijdens stemtherapie zullen er stemhygiënische tips gegeven worden en zal een correct stemgebruik aangeleerd worden aan de hand van verschillende oefeningen. De kinderen krijgen ook inzicht in de anatomie en werking van hun eigen stem. Dit wordt tijdens logopedische begeleiding op een speelse manier behandeld. 

Indien kinderen moeite hebben met de uitspraak van bepaalde klanken, kunnen ze ook bij ons terecht. Voorlopig behandelen wij geen kinderen met schisis en uitspraakmoeilijkheden door afwijkende mondgewoonten (langdurig duimzuigen) aangezien er binnen ons team geen gespecialiseerde OMFT-logopediste werkt. 

bottom of page