top of page

Leerstoornissen

Kinderen uit de lagere school kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling van lees- en spellingsmoeilijkheden. Er worden genormeerde testen afgenomen en de resultaten hiervan worden duidelijk beschreven en geïnterpreteerd in het logopedische aanvangsbilan. Samen met de logopedist worden de specifieke moeilijkheden besproken en worden de therapiedoelen bepaald. 

Dyslexie en dysorthografie worden niet meteen na een eerste sessie vastgesteld. Er wordt eerst een periode van minstens 6 maanden therapie gegeven alvorens de diagnose al dan niet te stellen. Samen met school en ouders wordt ondertussen besproken of er eventuele compenserende maatregelen dienen getroffen te worden. Wij gaan er in onze praktijk van uit dat niet alle kinderen aan hetzelfde tempo ontwikkelen, en zo dus ook voor schoolse vaardigheden. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig, sommige kinderen hebben extra uitleg of oefening nodig en andere kinderen hebben nood aan beide. ​We proberen samen met het kind en zijn omgeving een individueel traject uit te stippelen waarbij iedereen zich goed voelt.

 

Gelieve als ouder op voorhand goed geïnformeerd te zijn over de specifieke moeilijkheden van uw kind. Schrijven en spellen zijn twee verschillende vaardigheden. Schrijven gaat over de motorische handeling, spellen over de grammaticale correctheid. Indien er moeilijkheden zijn met de motorische schrijfvaardigheid, kunnen kinderen terecht bij ons kinesisten voor psychomotorische begeleiding.  

Opgelet: Astrid & Sofie hebben geen expertise in het behandelen van rekenproblemen of dyscalculie. Hiervoor verwijzen we door naar de website van de Verenging van Vlaamse Logopedisten

bottom of page