top of page

Psychotherapie

PSYCHOTHERAPeutische begeleiding

Pieter Vandoorne

Orthopedagoog

Pieter is orthopedagoog en heeft bijkomend de opleiding Gezins-, relatie en sekstherapie  gevolgd (UPC, KUL, 2012-2016). Hij werkt als pedagogisch begeleider voor het Gemeenschapsonderwijs en werkt al sinds 2008 als therapeut in bijberoep. Pieter werkt zowel rond opvoedingsvragen, schoolse moeilijkheden als emotionele vragen. Hij wil vooral het proces mee begeleiden waarmee u en/of uw kind(eren) vooruit kunnen.

Phillippe Vanden Ameele

Psycholoog

Philippe studeerde is 2009 af als master in de klinische psycholoog op de VUB en werkt sinds 2010 als zelfstandig therapeut bij ’t Ketje. Hij volgdeeen therapeutische (psychodynamische) opleiding op de UGent. Sinds 2008 ben ik werkzaam als therapeut bij Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen waar kinderen van alle leeftijden en hun gezinnen terecht kunnen voor een heel breed spectrum aan problematieken. Cliënten kunnen bij hem terecht voor emotionele problemen, gedragsproblemen, interactieproblemen, trauma, verwerking en zoveel meer. 

Isabel Berckmans

Psycholoog

Isabel Berckmans werkt als docent binnen de opleiding orthopedagogie (Odisee Hogeschool) en als psychologe in ’t Ketje en ‘t Zinneke. Ze is doctor in de psychologie en werkte voor haar onderzoek met straatjongeren en met gezinnen rond het thema intrafamiliaal geweld. Isabel werkt vanuit een samenwerkingsgerichte (Collaborative Therapy, H. Anderson) en narratieve benadering (M. White en D. Epston). Samen met het gezin/de cliënt verkent ze de gepaste begeleiding voor de vraag, de noden en verwachtingen: gezinsgesprekken, ouder-kind begeleidingen, individuele sessies met adolescenten, oudergesprekken…

Charlotte Lahousse

Psycholoog

Charlotte is afgestudeerd als psychologe aan de Ugent in 2010. Ze is tien jaar werkzaam geweest in l’Antenne110, een instelling voor kinderen met autisme en complexe problematieken. Evenwijdig daarmee is ze, tot op vandaag actief als coördinator in de VZW, “la Soucoupe” die ruimte creëert voor kinderen die zich niet kunnen inschrijven in buitenschoolse activiteiten. 

Naast haar werk als psychologe werkt Charlotte in het onderwijs om ook daar kinderen en jongeren met specifieke noden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en begeleiden. 

Al die jaren is Charlotte zich blijven bijscholen in l’Ecole de la Cause Freudienne en in diverse psychoanalytisch georiënteerde werkgroepen rond autisme en complexe ontwikkelingstrajecten. 

Het is voor haar essentieel om een plaats te maken voor de eigenheid van elk subject en een begeleiding op maat te bieden aan kinderen/ jongeren en hun gezin. Charlotte spreekt zowel Frans als Nederlands.

IMG_20200415_134539_edited.jpg
ISABEL_edited.jpg
image_50354433_edited.jpg
bottom of page