Psychotherapie

PSYCHOTHERAPeutische begeleiding

Pieter Vandoorne

Orthopedagoog

Pieter is orthopedagoog en heeft bijkomend de opleiding Gezins-, relatie en sekstherapie  gevolgd (UPC, KUL, 2012-2016). Hij werkt als pedagogisch begeleider voor het Gemeenschapsonderwijs en werkt al sinds 2008 als therapeut in bijberoep. Pieter werkt zowel rond opvoedingsvragen, schoolse moeilijkheden als emotionele vragen. Hij wil vooral het proces mee begeleiden waarmee u en/of uw kind(eren) vooruit kunnen.

Philippe Vanden Ameele

Psycholoog

Philippe werkt sinds 2010 bij ’t Ketje als psycholoog. Hij volgde een therapeutische (psychodynamische) opleiding op de UGent. Sinds 2008 is hij werkzaam bij CGG De Drie Stromen waar kinderen van alle leeftijden en hun gezinnen terecht kunnen voor een heel breed spectrum aan problematieken. Jullie kunnen bij hem terecht voor emotionele problemen, gedragsproblemen, interactieproblemen, trauma, verwerking en zoveel meer. De laatste jaren is hij ook werkzaam als ondersteuner en therapeut voor gezinnen met jonge kinderen tot drie jaar.

IMG_20200415_134539_edited.jpg