Psychotherapie

PSYCHOTHERAPeutische begeleiding

Pieter Vandoorne

Orthopedagoog

Pieter is orthopedagoog en heeft bijkomend de opleiding Gezins-, relatie en sekstherapie  gevolgd (UPC, KUL, 2012-2016). Hij werkt als pedagogisch begeleider voor het Gemeenschapsonderwijs en werkt al sinds 2008 als therapeut in bijberoep. Pieter werkt zowel rond opvoedingsvragen, schoolse moeilijkheden als emotionele vragen. Hij wil vooral het proces mee begeleiden waarmee u en/of uw kind(eren) vooruit kunnen.

Isabel Berckmans

Psycholoog

Isabel Berckmans werkt als docent binnen de opleiding orthopedagogie (Odisee Hogeschool) en als psychologe in ’t Ketje en ‘t Zinneke. Ze is doctor in de psychologie en werkte voor haar onderzoek met straatjongeren en met gezinnen rond het thema intrafamiliaal geweld. Isabel werkt vanuit een samenwerkingsgerichte (Collaborative Therapy, H. Anderson) en narratieve benadering (M. White en D. Epston). Samen met het gezin/de cliënt verkent ze de gepaste begeleiding voor de vraag, de noden en verwachtingen: gezinsgesprekken, ouder-kind begeleidingen, individuele sessies met adolescenten, oudergesprekken…

IMG_20200415_134539_edited.jpg
ISABEL_edited.jpg