top of page

Ontwikkelingsstimulatie

Deze therapie is bedoeld voor baby's die een vertraging of verstoring hebben opgelopen in hun motorische ontwikkeling ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Het kan gaan om baby's met:

  • een lage spiertonus

  • een voorkeurshouding

  • orthopedische problemen

  • gebrek aan bewegingsdrang

  • een motorische achterstand (m.a.w. bereiken de motorische mijlpalen niet)

Tijdens de therapie worden houdingen en bewegingen uitgelokt via facilitaties om zo tot de normale motorische mijlpalen te komen.
Aan ouders worden tips en advies over hantering, positionering en speelgoed meegegeven.
Ook baby's met een plagiocephalie, een plexus brachialis letsel, poepschuivers enz. worden bij ons behandeld.

bottom of page