top of page

Bobath

Deze behandeling is gericht op kinderen met een hersenletsel bij de geboorte (Cerebral Palsy), en kinderen met niet-aangeboren hersenletsels (NAH). Deze kinderen hebben problemen bij de controle van houdingen en bewegingen.
Dit uit zich in een verstoring van de spierspanning en in een verstoring in de coördinatie van de bewegingen.Tijdens de therapie wordt getracht de spierspanning te normaliseren via facilitaties zodat de kinderen meer normale bewegingspatronen leren kennen en zo een betere controle over houding en beweging kunnen ontwikkelen.

 

Aan de ouders wordt advies gegeven over positionering, hantering en hulpmiddelen. Meer informatie kan u vinden op de website: www.bobath.be

bottom of page