top of page

Taalstoornissen

Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 5 jaar bij ons terecht voor​ logopedische begeleiding in kader van primaire taalstoornissen. Er wordt hierbij een duidelijk onderscheid gemaakt met een secundaire taalstoornis of een taalachterstand. Enkel indien je via een multidisciplinair centra wordt doorverwezen voor een primaire taalstoornis, kan je kind bij ons terecht voor opstart van taaltherapie.

Taaltherapie kan dus enkel opgestart worden onder volgende voorwaarden:

 • IQ hoger dan 85 (aangetoond door psychologische testing)

 • normaal gehoor (gehoortest uitgevoerd door NKO-arts)

 • taalachterstand in alle gesproken talen (aangetoond door logopedisch onderzoek)

Vooraleer je telefonisch contact met ons opneemt, dien je over bovenstaande documenten te beschikken.

 

Hieronder de chronologische volgorde van afspraken: 

 1. Afspraak en multidisciplinair onderzoek bij multidisciplinair centrum (Car Brussel, Lerni, COS Brussel)

 2. Afspraak NKO-arts voor gehoortest

 3. Afspraak bij Foyer voor taalonderzoek in moedertaal 

 4. Afspraak bij multipraktijk 't Ketje

 5. Aanvraag voor terugbetaling door logopedist

 6. Opstart logopedische therapie

Indien jouw kind geen primaire taalstoornis heeft, maar toch benedengemiddelde resultaten behaalt op taalvlak, stellen wij volgende opties  voor om jouw kind zoveel mogelijk onder te dompelen in het Nederlandse taalbad:

 • Naschools Nederlandstalig taalkamp

 • Nederlandstalige jeugdbeweging

 • Speelplein Brussel 

bottom of page