top of page

TYP 10

De computer wordt meer en meer ingezet, zowel op school (agenda, (online) lessen, opdrachten,…) als thuis (huiswerk, vrije tijd,…), daarom kan het aangewezen zijn om blind te leren typen met 10 vingers aan de hand van de lessenreeks Typ10. Het is een speelse methode dat gebruik maakt van diverse leerkanalen (auditief, visueel, voorstellingsvermogen, geheugen,…) en een gestructureerde opbouw kent. De nadruk ligt op het correct typen en niet op snelheid. Deze methode is toegankelijk voor kinderen met fijn-motorische moeilijkheden, dyslexie, ASS, ADHD,… Iedereen kan leren typen en alle kinderen zijn dan ook welkom bij ons om deze uitdaging samen aan te gaan. 

bottom of page