Pieter

 Pieter Vandoorne ° 1979

 • Opleiding: Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (VUB, 1997-2003) 
 • Specialisaties:
  • Opleiding Gezins-, relatie en sekstherapie bij context (UPC, KUL, 2012-2016)
 • Werkervaring: 
  • Orthopedagoog in MPI Heemschool 1  (2009 - heden)
  • Teamcoach als zelfstandige in bijberoep (2008 - heden)
  • Therapeutische groepspraktijk 't Ketje (2008 - heden)
  • Pedagogisch medewerker gedragsproblemen (2006 - 2009)
 • Je kan bij mij terecht voor:
  • Leerproblemen en –stoornissen
  • Werkhoudings- en concentratieproblemen
  • Studiemethodeproblemen
  • Handelingsgerichte diagnostiek
  • Psychotherapie

Philippe Def

Philippe Vanden Ameele ° 1979

 

 • Opleiding: Master in de Psychologie Optie Klinische Psychologie (VUB, 2009)
 • Specialisaties:
  • Psychodynamische therapie voor kinderen (Ugent, 2013)
 • Werkervaring: 
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg: De 3 Stromen in het kinderteam te Dendermonde (2007-heden)
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De 3 Stromen in het volwassenenteam te Dendermonde (tijdelijke vervanging, half jaar) (2009)
  • Projectmedewerker voor de buddywerking van de provincie Oost Vlaanderen (2014 - heden)
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg: De 3 Stromen in het infantteam (2016-heden)
  • Therapeutische groepspraktijk 't Ketje te Molenbeek (2012-heden)
 • Je kan bij mij terecht voor:
  • Sociale vaardigheden
  • Emotionele problematieken
  • Problemen tijdens de adolescentie
  • Gedragsproblemen
  • Diagnostiek
 • Beroepsvereniging : Psychologencommissie: erkenningsnummer 791110982

 

 

 Katrien Def

Katrien Reynders °1982

 • Opleiding: Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (VUB 2007)
 • Specialisaties: 
  • Postgraduaat pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (Ugent-KUL 2011)
  • Bobath therapeut (2011)
  • Psychomotorisch onderzoek en remediërend leren bij kinderen (Donche 2014)
 • Werkervaring:
  • Privépraktijk (2007-2010), samenwerking zwanger in Brussel
  • Heemschool (Brussel) BUSO type 2 en 4 (2007-heden)
  • Therapeutische groepspraktijk 't Ketje te Molenbeek (2011-heden)
 • Je kan bij mij terecht voor:
  • Pre-en postnatale begeleiding
  • Psychomotorische begeleiding
  • Sherborne therapie
  • Bobath therapie
  • Ontwikkelingsstimulatie
  • Respiratiore kinesitherapie (autogene drainage)
 • Geconventioneerd therapeut
 • Beroepsvereniging: Kinepedia + Belgische Bobath vereniging

 

 

Machteld Def

Machteld Veugelen ° 1983

 
 • Opleiding: Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (KUL 2001-2005)
 • Specialisaties:
  • Certificaat van Audicien (KUL, 2006)
  • Geaggregeerde in de logopedische en audiologische wetenschappen (KUL, 2006)
  • 1e jaar gebarentaalcursus (Fevlado 2006-2007)
 • Werkervaring: 
  • Audioloog-logopedist in St-Rafaël in Leuven op de dienst NKO (2005)
  • Articulatietherapie in CVO Leuven aan studenten NT2 (2006-2007)
  • Logopediste in het Huis van het Nederlands in Brussel (2006-heden)
  • Zelfstandige logopediste in een groepspraktijk in Leuven, Brussel, Molenbeek (2006-heden)
 • Vrijwilligerswerk: 
  • Communicatiehulpmiddelen aanreiken aan kinderen met Cerebral Palsy (Senegal 2010)
  • Voedingsproblemen analyseren bij kinderen met Cerebral Palsy (Senegal 2013)

Sofie Poncelet

Sofie Poncelet ° 1989

 • Opleiding: Master in Logopedische en Audiologische Wetenschappen (KUL, 2013)
 • Specialisaties: 
  • Advanced Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics (VUB, 2014)
 • Werkervaring:
  • Zelfstandige logopediste in Therapeutische groepspraktijk ' t Ketje in Molenbeek (2013-heden)
  • Deeltijds zelfstandige logopediste in HIS-IZZ Elsene (2013-heden)
  • Logopediste in BO GO! Heemschool  in Neder-Over-Heembeek (2014-heden)
 
Silke Def 

 Silke Praet °1991

 • Opleiding: Master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen (KU Leuven 2014)
 • Specialisaties:
  • Specialisatie in pediatrische kinesitherapie (KU Leuven 2015)
  • Specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (psychomotorische therapie, KU Leuven 2014)
 • Werkervaring:
  • Therapeutische groepspraktijk ’T Ketje in Molenbeek (2015-heden)
  • Centrum voor Ambulante Revalidatie Antenne 3000 in Leuven voor kinderen met A.D.H.D, autisme en complexe ontwikkelingsstoornissen (2015)
  • Centrum voor Ambulante revalidatie Zeplin in Lovenjoel voor kinderen met A.D.H.D., autisme, complexe ontwikkelingsstoornissen en mentale handicap (2015-heden)
 • Je kan bij mij terecht voor:
  • Psychomotorische therapie
  • Typ tien cursus ° Ontwikkelingsstimulatie
  • Sherborne
 • Geconventioneerde kinesitherapeut

 

liselotte

 

 

Liselotte Vandenbergen °1991

 • Opleiding: Master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen (UGent 2015)
 • Specialisaties:
  • Specialisatie in de pediatrische kinesitherapie (UGent 2015)
  • Psychomotorisch onderzoek en remediërend leren bij kinderen (Donche 2016)
  • Opleiding Sherborne bewegingspedagogiek (2015)
  • Opleiding autogene drainage (J.Chevaillier 2015)
  • Opleiding postgraduaat pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (Ugent - KUL 2018)
 • Werkervaring:
  • Kinderpraktijk De Blokkendoos in Herent (2015)
  • Revalidatie ziekenhuis Inkendaal Pediatrie (2015-heden)
  • Therapeutische groepspraktijk 't Ketje in Molenbeek (2016-heden)
 • Je kan bij mij terecht voor:
  • Ontwikkelingsstimulatie
  • Psychomotorische therapie
  • Respiratoire kinesitherapie
  • Sherborn
  • Bobath
 • Geconventioneerd therapeut

 

Eva site kleiner

 

Eva Ooms °1989

 • Opleiding:
  • Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (KUL, 2016)
  • Master in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels (VUB, 2012)
 • Specialisaties:
  • Thesis “Evaluatie van de slikfunctie bij Parkinsonpatiënten door middel van Pressure Flow Analyse” (KUL, 2016)
 • Werkervaring:
  • Therapeutische groepspraktijk ’t Ketje (2016-…)
  • Logopediste in CAR Brussel (2016-…)
  • Logopediste in Revalidatieziekenhuis Inkendaal (2016)
 • Je kan bij mij terecht voor de logopedische behandeling van:
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Leerstoornissen (dyslexie/dysorthografie/dyscalculie)
  • Articulatiestoornissen
  • Neurologische taal- en spraakstoornissen (afasie/dysartrie/verbale apraxie)

 

 Marie def

Marie Tetrode

 • Opleiding: Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (KUL, 2017)
 • Specialisaties:
  • Thesis "intergenerationele relaties binnen het neurale leesnetwerk (KUL, 2017)
  • Symposium 'Infodag voor Gelaryngectomeerden' (2017)
  • Congres 'Belgian Society for Swallowing Disorders' (2017)
  • Infosessie Myobrace for kids' (2017)
  • Vorming 'Ouderbegeleiding' (2017)
 • Werkervaring:
  • Logopedische groepspraktijk Sara Storms (2017 - heden)
  • Therapeutische groepspraktijk 't Ketje te Molenbeek (2017 - heden)
 • Je kan bij mij terecht voor:
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Neurologische taal- en spraakstoornissen (afasie/dysartrie/verbale apraxie)                                    
  • Leerstoornissen (dyslexie/dysorthografie/dyscalculie)
  • Articulatiestoornissen

 

Pommeline Vanderloock

 • Opleiding: Master in de bewegings- en revalidatiewetenschappen (KuLeuven 2017)
 • Specialisaties:
  • Specialisatie in de pediatrische kinesitherapie (KuLeuven 2017)
 • Werkervaring:
  • Revalidatie ziekenhuis UZ Pellenberg, kinderneuro-orthopedie (2016)
  • Zelfstandige kinesitherapeut bij kinderpraktijk Akketuut te Heist-Op-Den-Berg (2017)
  • Therapeutische groepspraktijk 't Ketje in Molenbeek (2017-heden)
  • Spes Buitengewoon Basisonderwijs in Anderlecht (2017-heden)
 • Je kan bij mij terecht voor:
  • Ontwikkelingsstimulatie
  • Psychomotorische therapie
  • Respiratoire kinesitherapie
  • Neuromotorische revalidatie
 • Geconventioneerd therapeut