Maakt u zich zorgen over uzelf of om iemand in uw gezin? Als psychotherapeut werken we met kinderen, jongeren, volwassenen en ouders die zich zorgen maken. 'In therapie gaan' betekent alleszins niet dat u of uw kind 'gek' zijn of dat jullie als ouder of als koppel tekortschieten. Tijdens de levensloop worden we regelmatig geconfronteerd met hindernissen en ingrijpende veranderingen. We moeten dan samen leren omgaan met deze veranderende context en bijhorende verwachtingen en eisen. Therapie kan deze problemen verminderen, doen opklaren of beter hanteerbaar maken.wat-is-psychotherapie

Psychotherapie kan verschillende vormen aannemen. Binnen onze groepspraktijk werken we zowel met gezinnen, koppels als individuen. We werken vanuit een contextueel, systemisch en psychodynamisch denkkader. Hierin wordt rekening gehouden met uw klacht, uw specifieke context en de ontwikkelingsfase waarin u en uw gezin zich bevinden.  

Tijdens de therapie wordt onder andere gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, gezinsopstellingen, rollenspelen, tekeningen, speltherapie en andere creatieve werkvormen. We trachten de werkvorm zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw verwachtingen en leefwereld. De ondersteuning kan helpen om de klachten anders te bekijken, moeilijke keuzes te maken, om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties, om bepaalde veranderingen te kunnen verwerken of om meer grip te krijgen op je leven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we u bijstaan om patronen te leren herkennen en je eigen krachten te benutten om deze te aanvaarden of te doorbreken. 

In de therapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen.  Het is de bedoeling dat je door de begeleiding geholpen wordt om je eigen oplossingen te vinden.