Waarvoor kan u bij ons terecht logopedie

Kinderen:


- primaire taalontwikkelingsstoornissen (dysfasie)
- articulatiestoornissen
- oro-myofunctionele stoornissen (bv. tongpersen, foutief slikken, mondademhaling)
- leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie)
- stemstoornissen

 

 

 

 


Volwassenen:


- neurologische taal- en spraakstoornissen (afasie, dysartrie, verbale apraxie)
- slikstoornissen (dysfagie)
- stemstoornissen
- spraak- en articulatiecoaching