Aanmeldingen doet u telefonisch op ons antwoordapparaat (contact). We trachten u zo snel mogelijk te contacteren voor een eerste telefonisch gesprek. Hierin verkennen we uw vraag en maken we een afspraak met de therapeut die hierbij het beste aansluit.hoe werken wij

Tijdens de eerste afspraak nemen we de tijd om uw verhaal en uw verwachtingen te beluisteren. Samen met u proberen we uw vraag te verhelderen en de voorgeschiedenis in kaart te brengen. We proberen de probleemsamenhang te achterhalen met oog voor de betekenis van de klacht, de context, de levens- en ontwikkelingsfasen en de krachten. De bedoeling is dat we samen doelen formuleren en de aanpak uitstippelen. We maken met andere woorden een gezamenlijk plan op voor de therapie.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen.
De psychotherapeutische begeleiding kan indien nodig voorafgegaan worden door psychodiagnostiek. Dit houdt in dat we aan de hand van vragenlijsten en of testen verder opzoek gaan naar onderliggende factoren die uw klacht beïnvloeden.
We bieden ook studiebegeleiding en orthopedagogische ondersteuning bij schoolse problemen. In onze studiebegeleiding werken we aan de studievaardigheden, het vergroten van zelfstandigheid en de motivatie. De orthopedagogische begeleiding is gericht op kinderen met dyslexie en dyscalculie.

We streven ernaar om op regelmatige tijdstippen samen met u de therapie te evalueren en indien nodig bij te sturen. Hierbij werken we graag samen met andere betrokkenen zoals de familie, de school, het CLB of de psychiater.

 

PSY klein.JPG