Met psycho-educatie bedoelen we het informeren van de ouders, kinderen of jongeren over het probleem, de oorzaken, de gevolgen, de symptomen, het verloop en de behandeling. Daarnaast wordt er informatie verstrekt over de psychische en sociale gevolgen. Het gezin wordt ge├»nformeerd over de mogelijkheden die er zijn om met het probleem om te gaan, welke maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en hoe ze kunnen opkomen voor zijn/haar rechten en behoeften. Hierbij hebben we extra oog voor de aanvaarding van de problemen en het behouden van een positief zelfbeeld. Hierbij werken we op maat van het kind, de jongere en het gezin.