Wat?

Wat betreft articulatie- of uitspraakproblemen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een fonetisch probleem en een fonologisch probleem. Een fonetisch probleem betekent dat bepaalde klanken niet correct worden uitgesprokene. Er zijn meestal ook problemen met de motoriek. Bij een fonologisch probleem worden delen van woorden weggelaten, worden klanken vervormd of worden klanken vervangen door andere klanken.

Terugbetaling?

Bij schisis: er voorschrift maximaal 1 jaar, waarbij kinderen tussen 0 en 2 jaar recht hebben op 30 sessies. Kinderen en jongeren tussen 3 en 19 jaar hebben recht op 8 x 75 sessies waarbij ze max. 75 sessies per jaar voorgeschreven krijgen (dus max. 8 jaar in totaal). Voor andere articulatietherapie is er terugbetaling mogelijk via aanvullende verzekering.

Wat doet de logopedist?

Bij een fonetisch probleem wordt de tongplaatsing correct aangebracht en ingeoefend (bv. bij lispelen). Het kan ook nodig zijn dat de motoriek wordt getraind (bv. bij een [r] die onvoldoende trilt). Bij een fonologisch probleem wordt het gehoor in eerste instantie getraind. Hierna wordt aangeleerd om de uitspraak systematisch correct toe te passen.