doorverwijzersWanneer er een psychomotorische test wordt afgenomen, hebben de kinesitherapeuten een voorschrift voor een consultatief onderzoek nodig.

Voor de psychomotorische testingen gebruiken de kinesitherapeuten de volgende testen:

  • Movement ABC-2: De Movement Assessment Battery for Chrildren-2 is een testbatterij die drie motorische vaardigheden scoort. Deze vaardigheden zijn de handvaardigheid, het mikken en vangen (balvaardigheid) en het evenwicht.
  • VMI: Visueel Motorisch Intergatie test gaat de visuomotoriek testen. De test bestaat uit drie onderdelen namelijk de motorische coördinatie, de visuele perceptie en de visueel-motorische integratie. Visuomotoriek is belangrijk voor de ontwikkeling van de grafomotoriek (schrijfmotoriek).
  • SOS-2-VL: Systematische Opsporing Schrijfproblematiek is een meetinstrument om kinderen tussen de 7j en de 14j met schijfproblemen op te sporen.
  • GHB: De Grafomotorischeschrijftest meet de grafomotorische vaardigheden (omgang met potlood en papier) van kinderen in de leeftijd van 4 - 9 jaar. De test bestaat uit vier relatief korte opdrachten: de streepjes-, de spiraal-, de kruisjes- en de doolhofproef. Er zijn opdrachten met alleen de voorkeurshand en andere opdrachten met zowel de linker- als de rechterhand. Los van de normen, uitgedrukt in percentielscores, is de streepjes- en kruisjesproef ook geschikt om duidelijkheid te geven over de voorkeurshand.
  • WRITIC: De Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) is een nieuw meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf of zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in het eerste leerjaar. Op basis van de uitkomst van de WRITIC kan indien nodig kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan.