De orthopedagogische begeleiding richt zich naar kinderen uit het lager onderwijs en jongeren uit het middelbaar en hoger onderwijs met leer-, werkhoudings- en/of studieproblemen, hun ouders en (mits toestemming) de school.

 orthopedagogisch

Tijdens deze begeleiding werken we aan de volgende problemen:

  • leerproblemen en –stoornissen
  • Werkhoudings- en concentratieproblemen
  • Studiemethodeproblemen

Bij de aanvang van de begeleiding baseren we ons op CLB-onderzoek of onderzoek vanuit andere instanties. Indien deze niet voorhanden zijn, doen we zelf een onderzoek om de ernst van het leerprobleem te duiden en te kijken waar er hiaten aanwezig zijn. We zoeken niet alleen naar hun problemen. Ook hebben we aandacht voor ieders positieve kanten. Tijdens de begeleiding wordt hiermee rekening gehouden.

Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld en start de begeleiding.

Specifieke inoefening op maat en herhaling zijn zeer belangrijk. Samen met het kind zoeken we de juiste aanpak en leren we de best passende strategie aan. Om de motivatie te verhogen worden de oefeningen ook op een speelse manier aangeboden.

Tevens leren we de kinderen aan om te gaan met hun problemen in de klas door hen allerlei handvaten en hulpmiddelen aan te reiken (het maken van een opzoekboekje, het leren gebruiken van een tafelkaart, …) Zo wordt de transfer van de begeleiding naar de school gewaarborgd.

Het concentreren bij kinderen is vaak geen automatisme. Bij sommige kinderen moet het “zich concentreren” ook bewust aangeleerd worden.

In de werkhoudingstraining richten we ons naar kinderen van 6 tot 12 jaar met een moeilijke leerhouding. Er loopt iets fout in de manier waarop ze denken, problemen oplossen, opdrachten uitvoeren, … . Tijdens de begeleiding leren we het kind zijn gedrag en denken zelf bewust te sturen. In de training zijn basisprincipes zoals het maken van afspraken, het vast omlijnen van het denkproces zeer belangrijk. Er moet duidelijkheid zijn.

We baseren ons op een zelfinstructiemethode van Meichenbaum die in vier stappen verloopt en de principes van Feuerstein. De methode helpt het kind stap voor stap het denkproces te ontwikkelen.

De trainer fungeert aanvankelijk als model. Geleidelijk aan leert het kind zichzelf te sturen. Tijdens de leerfase maken we gebruik van meer speelse oefeningen op papier en op de computer. Nadien maken we de transfer naar meer schoolse oefeningen (rekenen, spelling).

Om deze transfer mee te realiseren is medewerking van de school en ouders noodzakelijk. We verwachten dan ook dat zowel huis als in de klas de methode wordt toegepast.

De studiecoaching richt zich voornamelijk naar jongeren van het 6de leerjaar of uit het secundair onderwijs. De overgang van lager naar secundair onderwijs is een belangrijke, maar ook moeilijke stap. De jongeren moeten meer en meer zelfstandig leren werken en studeren.

Als studiecoach proberen we dit proces samen met de jongere te begeleiden.

We proberen steeds een aanpak op maat te zoeken. Tijdens de eerste sessies analyseren we het studietype van de jongere (visueel, auditief, verbaal of doe-type). Na dit onderzoek bespreken we de resultaten en zoeken samen de beste aanpak. Het samen zoeken is hier een zeer belangrijk principe. Als coach leggen we geen leerstijl op, maar zoeken we samen de stijl die het best bij de jongere past. Ook zij hebben inspraak hierin.

Vervolgens worden de belangrijkste fasen van het studieproces besproken. Dit doen we aan de hand van de concrete leerstof.

Ook thema’s zoals examen- en studieplanning, organisatie, huiswerk maken komen aanbod.