Psychomotoriek

Psychomotoriek is via motoriek verandering brengen in het psychisch functioneren van een kind.

Psychomotorische therapie heeft tot doel de basisvaardigheden van een kind te ontwikkelen of te stimuleren. Deze basisvaardigheden zijn ondermeer:

 • Grove motoriek: kruipen, lopen, springen, evenwicht, coördinatie, oog-handcoördinatie,..
 • Fijne motoriek: het soepel kunnen gebruiken van de handen tijdens activiteiten zoals bvb.: scheuren, knippen, schrijven, knopen dicht doen, veters knopen, rijgen…
 • Lateralisatie: ontwikkeling van de linker en de rechter hersenhelft om samen of apart te werken
 • Visuele waarneming: Aanleren van ruimtelijke begippen (op/onder/boven, voor/achter, ...) en richting (naar boven/onder, naar links/rechts,...). Leren vormen herkennen.
 • Ruitemijk inzicht en visuomotoriek: Aan de hand van puzzelen en nabouwen, leer je hoe voorwerpen en deeltjes ten opzichte van elkaar staan. Je moet hierbij ook gelijktijdig kunnen zien, denken en doen.
 • Lichaamsbesef: Bewust worden en kennen van je lichaamsdelen, van je houdingen en bewegingen. Dit is nodig om correct te kunnen bewegen (grove motoriek).

Voor wie? leeftijd van 2j6m tot 12j

 • Kinderen die nog niet schoolrijp zijn
 • Kinderen met leer – of ontwikkelingsproblemen: ADHD, autisme, DCD
 • Kinderen met motorische problemen, fijn motorische problemen, schrijfmotorische problemen volgens de methode van schrijfstart, .. Door deze vaardigheden te automatiserne gaat het kind beter functioneren in het dagelijkse leven
 • Weinig lichaamsbesef, onvoldoende ruimtelijk inzicht onvoldoende visuele waarneming,… deze vaardigheden zijn nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen cijfers en letters bij het lezen en rekenen
 • Lateralistieproblemen: te snel 1-handig, moeilijheden met links en rechts,…